46:e festivalen 27 jan - 5 feb, 2023
Besökare
Bransch

Covid-19 information

Efter två år som präglats av coronapandemin är Göteborg Film Festival 2022 äntligen tillbaka på biograferna. Samtidigt vill vi påminna om att säkerhet och trygghet står i fokus under genomförandet av festivalen. För att undvika smittspridning av covid-19 följer vi noggrant myndigheternas riktlinjer och regelverk. Det absolut viktigaste för oss är att alla ska känna sig trygga under sin festivalvistelse. Eftersom läget snabbt kan förändras uppdaterar vi löpande med ny och relevant information om coronapandemin på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2022-01-26

För att undvika smittspridning har vi:

 • Kraftigt begränsat kapaciteten i salongerna så att avstånd kan säkerställas mellan sällskap/individ.
 • Lagt in extra långa pauser mellan visningarna för att undvika köbildning och trängsel.
 • Upprättat köfållor med avstånd överallt där kö kan uppstå. 
 • Infört kontroller av vaccinbevis vid inträdet till samtliga visningar och evenemang.
 • Bara arrangemang för sittande publik med anvisade platser.
 • Utökat våra städrutiner.
 • Ställt ut handspritsstationer på samtliga biografer och festivalplatser.

Göteborg Film Festival regler och riktlinjer

Vaccinationsbevis

Regeringen har beslutat om nya regler kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Reglerna började att gälla den 28 december 2021.

För oss på Göteborg Film Festival är det absolut viktigaste att alla känner sig trygga under sin festivalvistelse. Det innebär att du som ska besöka de delar av festivalen som hålls inomhus behöver visa upp ett giltigt vaccinationsbevis tillsammans med en id-handling vid entrén.

Så här fungerar vaccinationsbevis: 

 • Hämta ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se För att det ska vara giltigt behöver du ha fått två vaccindoser, varav den sista minst två veckor innan ditt festivalbesök. Observera att det endast är detta vaccinationsbevis som är giltigt.
 • Vaccinationsbeviset innehåller en QR-kod som kan laddas ner och skrivas ut eller uppvisas i mobilen.
 • Glöm inte att du även behöver visa upp en id-handling tillsammans med ditt vaccinationsbevis.
 • Du som saknar e-legitimation kan beställa ditt vaccinationsbevis genom att skriva ut, fylla i och posta en blankett. Se bara till att vara ute i god tid eftersom väntetiden kan dröja.
 • Om du är under 18 år behöver du visa id-handling men inget vaccinbevis.   
 • Bevis på ett negativt covid-19-test eller tillfrisknandebevis omfattas inte av de nya reglerna.
 • Om du av medicinska skäl inte kan vaccineras kan du i stället visa en id-handling och ett läkarintyg på att du inte kan vaccineras.
 • Mer information om hämtning av vaccinationsbevis finns på E-hälsomyndigheten och covidbevis.se

Eftersom läget kring coronapandemin snabbt kan förändras med nya rekommendationer och myndighetsbeslut ber vi dig att hålla dig uppdaterad på den här sidan inför ditt festivalbesök.

Ett godkänt vaccinbevis innebär:

 • Du behöver ha ett covidbevis som går att scanna i verifieringsappen- det vill säga vara ansluten till Eu:s covidbevis. (ladda ner appen och testa skanna ditt bevis om du är osäker: Vaccinationsbevis Verifiering)
 • Du behöver uppfylla kraven för att vara fullt vaccinerad i Sverige, vilket betyder ett godkänt vaccin (Godkända vaccin)
 • Du behöver ha minst två doser av alla vaccin förutom Johnsson and Johnsson som endast har 1 dos
 • Det måste ha gått minst 14 dagar sedan du blev fullt vaccinerad

Hygien

Vi på Göteborg Film Festival gör vårt yttersta för att undvika smittspridning av covid-19 genom bland annat ökade städrutiner samt personalstyrka. För att tillsammans skapa trygghet uppmanar vi även alla som planerar att besöka festivalen att ta sitt ansvar genom god handhygien och att stanna hemma vid minsta lilla sjukdomskänning. Utifrån Folkhälsomynidghetens rekommendationer uppmanar vi er även att hålla avstånd från andra och undvika trängsel. Mer information om covid-19 hittar du på Folkhälsomynidghetens hemsida

Inreseförbud till Sverige

Regeringen har beslutat att ta bort kravet på giltigt negativt covid-19-test vid inresa i Sverige. Istället införs krav på att visa upp godkänt vaccinationsbevis. Kravet börjar att gälla den 21a Februari och i samband med detta så utökas även listan över länder med godkända vaccinationsbevis.

Från och med den 21 januar gäller följande för inresa i Sverige:

 • Personer från länder inom EU/EES, inklusive de nordiska länderna, måste antingen kunna visa upp giltigt vaccinationsbevis, ett negativt covidtest utfört inom 72 timmar före inresa till Sverige, eller har tillfrisknat från covid-19 inom de senaste 6 månader.
 • Utländska medborgare som reser till Sverige från ett land utanför EU/EES måste kunna uppvisa ett negativt covidtest utfört inom 72 timmar före inresa till Sverige, eller vara undantagna från testkravet. Var dock uppmärksam på till att det krävs ett godkänt vaccinationsbevis för att delta på filmfestivalen.

Den 21 janurari uppdateras följade sidor med information angående detta: Polisen–Inreseförbud och Polisen – Frågor & svar inreseförbud

Information om vilka krav ett vaccinationsbevis eller negativt provsvar ska uppfylla hänvisar regeringen till: Folkhälsomyndigheten

Få vårt nyhetsbrev

Vi delar aldrig din e-post med någon och du kan när som helst avbryta prenumerationen

Thank you!
Something went wrong, please check that you provided a working e-mail address.