44:e festivalen 29 jan - 8 feb, 2021
Visitor
Industry

Job postings - Göteborg Film Festival

43:e festivalen
24 Jan -
3 Feb, 2020
Producent – branschavdelning och Nordic Film Market

Göteborg Film Festival är Nordens ledande publika filmfestival och en primär nätverksplattform för film och tv-branschen. Nu söker vi en producent till vår branschavdelning. Avdelningen har hand om de närmare 2 000 branschackrediterade som årligen besöker Göteborg Film Festival. Några av avdelningens verksamheter är: Nordic Film Market, som presenterar nya och kommande nordiska filmer och […]

Get our newsletter

We will never share your email address and you can opt out at any time, we promise

Thank you!
Something went wrong, please check that you provided a working e-mail address.