43:e festivalen 24 jan - 3 feb, 2020
Besökare
Bransch

Filmforum Sverige

Göteborg Film Festivals nya forum för svensk filmbransch

43:e festivalen
24 Jan -
3 Feb, 2020

Filmforum Sverige 2020

 Göteborg Film Festivals nya forum för svensk filmbransch!

Filmforum Sverige hölls första gången 2020 och är Göteborg Film Festivals forum för svensk filmbransch. Här möttes Filmsveriges tyngsta namn i lösningsinriktade samtal om ämnen som jämställdhet, filmskolor, kompetensförsörjning, strömningsjättar och biokris.

Filmforum Sverige är ett nytt initiativ som erbjuder den svenska filmbranschen en efterfrågad oberoende plattform för inspiration, kompetensutveckling och framåtriktad dialog. Filmforum Sverige ägde rum på Festivalarenan på Auktionsverket, den inledande festivalhelgen, 25 – 26 januari 2020. 

OBS! Filmforum Sverige hålls på svenska.

Lördag 25 januari

9.30-10.30 Strömningsjättarna och den svenska branschen.
Med utgångspunkt från Nostradamusrapporten analyserar Johanna Koljonen den största förändringen av filmvärlden sedan televisionen: strömningsjättarnas nya dominans. Föreläsningen följs av en paneldiskussion med representanter från branschen, som alla påverkas på olika sätt av det nya produktionslandskapet. Panel: Camilla Ahlgren, manusförfattare; Caroline Ortmark, VD The Line; Annika Sucksdorff, chef för filmproduktion, SF Studios, med flera.

10.30-11.00 Inspirationsföreläsning: Framtidens biograf
The Independent Cinema Office grundades 2003, med visionen att alla i Storbritannien skulle ha tillgång till livsomvälvande bioupplevelser. De är Storbritanniens nationella organisation för stöd och utveckling av oberoende biografer, filmfestivaler och andra visningsställen. Här berättar David Sin, Head of Cinemas – med 25 års erfarenhet av biobranschen – om sitt arbete och sin vision om ett samhälle med en levande biografkultur.

11.00-12.15 Svensk film på bio – nu och i framtiden
Vi fortsätter höstens debatt om nationell biokris och samlar ett antal branschaktörer för ett framåtriktat, öppet, samtal om svensk film på bio och hur vi tillsammans ska arbeta vidare? Hur tänker de kring den låga marknadsandelen, nya konsumtionsmönster och framtiden, med ett treårsperspektiv.
Panel: Peter Fornstam, VD Svenska Bio och ordförande för Biografägarförbundet: Michael Porseryd, VD, SF Studios; Simon Norrthon, ordförande Teaterförbundet; Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd, Svenska filminstitutet, med flera.

12.15-13.15: Paus

13.15-14.00 Produktionsrabatter och miljöstrategier
Trots politisk enighet kom produktionsrabatterna inte med i regeringens budget i år heller. Den breda branschsammanslutning, bestående av Film och tv-producenterna, Filmregionerna, Teaterförbundet. Filmuthyrareföreningen och SVT, beskriver hur de ska få politikerna att agera. Vi får dessutom en uppdatering i ämnet från fredagens Filmpolitiska toppmöte. Miljöstrategen och producenten Ronny Fritsche knyter ihop produktionsrabatterna med miljöarbetet och resonerar kring hur de två bäst samverkar.

14.00-14.30 Paus

14.30-16.00 Vems ansvar är jämställdheten?
(14.30-14.45) Statistik
Göteborg Film Festival presenterar en granskning av hur det står till med jämställdheten hos olika svenska filmaktörer.
(14.45-15.00) Vem håller låda i den svenska filmen?
I samarbete med företaget Ceretai, som utvecklar verktyg för undersöka normer och stereotyper inom filmen, har Göteborg Film Festival jämfört taltiden för män och kvinnor i nya svenska filmer.
(15.00-15.40) Ojämlikt ägande 
På Institutionen för film och media på Stockholms Konstnärliga högskola (SKH) utvecklar man just nu ett projekt runt det låga kvinnliga ägandet i svenska filmbolag och vilka konsekvenser detta får för kulturen och samhället vad gäller inflytande, handlingsutrymme och makt, samt om hur filmutbildningarna kan verka för förändring. Panel: Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt SKH, Lina Jonsson, lärare SKH, Nina Bennet, jurist, med flera.
(15.40-16.00) Intimitet på scen och film
De senaste åren har producenter och produktionsbolag börjat se över hur arbetet med intima scener ser ut. Bara i år har HBO, Netflix och Directors UK antagit riktlinjer och allt fler bolag tar nu in specialkompetens vid känsliga scener, nakenhet och simulerat sex. Malin B. Erikson är Sveriges första intimitetskoordinator och berättar här om sitt arbete.

16.30-18.00: POV talks #4 – Filmare i gränslandet
Vad gör man om verkligheten inte räcker till? Expanderar uttrycket! Filmtidningen Point of View och dess redaktör Jon Asp gästar med sitt fjärde publika samtal. Mikel Cee Karlsson (Fraemling), Carl Javér (Rekonstruktion Utøya) Viktor Johansson (Inuti diamanten) och Maria Bäck, (Psykos i Stockholm) visar klipp ur sina senaste filmer och samtalar om den kreativa processen i gränslandet mellan dokumentär och fiktion, i ett nytt produktionslandskapet.

18.00: Swedish Industry Cocktail på balkongen
Göteborg Film Festival och Folkets Bio står tillsammans värdar för årets branschmingel med dryck, tilltugg och nätverkande med kollegor och vänner.
Pris: 200 kr. Folkets Bio korkar upp bubblet. Biljetterna är tyvärr slut.

Klockan 20.00 börjar sedan den publika festen på Festivalarenan, med dj:s och Niki & The Dove på scenen.

Söndag 26 januari

10.00-12.00 Filmskolor i förändring
(10.00-10.40) Keynote: Vinca Wiedemann 
Vinca Wiedemann talar om sina visioner runt hur vi utbildar och utvecklar på bästa sätt för att tillgodose behoven i filmbranschen och samhället. Vinca Wiedemann har många års erfarenhet av talangutveckling och filmutbildning, bland annat som Artistic Director för New Danish Screen och senast som rektor i fem år för den Danska filmskolan – ett uppdrag hon nyligen lämnade efter en omfattande utbildningspolitisk debatt.
(10.40-12.00) Panelsamtal
HDK-Valand och Stockholms konstnärliga högskola (SKH –Film och media) är under förändring och har bägge nya namn, men fortfarande olika profiler på sina filmutbildningar. Här möts ett antal involverade och engagerade i en diskussion om filmskolornas roll och förväntningarna på dem, från elever såväl som bransch och kritiker. 
Panel: Kalle Sanner, enhetschef Film och fotografi, HDK-Valand; Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt Film och media, SKH; Ami Ekström, kortfilmskonsulent, SFI; Anna Croneman, dramachef SVT; Gunnar Bergdahl, filmkritiker; Jo Widerberg, regissör, fd elev på Akademin Valand Film; Claes Hedlund, elev på Danska filmskolan, med flera. 

12.00-13.00: Paus

13.00-13.45: Filmarbetarbransch i utveckling
De senaste årens ökade beställningar av dramaserier har lett till en brist på filmarbetare och satt ljuset på frågan om kompetensförsörjningen i branschen. Efter ett gemensamt initiativ av flera stora aktörer (Film- och TV-producenterna, SFI, Teaterförbundet, Oberoende filmares förbund, SVT, regionala produktionscentra, Bonnier Broadcasting m.fl.) genomfördes en förstudie vars resultat nu lett till att arbetet med bildande av en yrkesnämnd för film- och tv-branschen ska sätta igång. Förebilden är brittiska Screen Skills, och målet är att långsiktigt säkra branschens tillgång till rätt kompetens. Här möts Charlottte Gimfalk, konsult bakom förstudien, Susanne Tiger, producent B-Reel Films, Fredrik Egerstrand, filmare som planerar eget studiobygge i Göteborg, med flera i ett samtal om hur vi ska bygga en tydlig bransch med en bra arbetsmiljö, som också blir en lockande karriärväg.

13.45-14.30: Möt Startsladdenregissörerna
Göteborg Film Festival är Sveriges största arena för svensk kortfilm, med premiär för runt 70 nya filmer. Åtta av dem väljs ut för att tävla om ett av världens största kortfilms-pris – Startsladden. Vinnaren får över 350 000 kronor i form av kontanter och filmteknik. Årets startfält består av: Daddy’s Girl, Midas, Index, Magnus är sexist, Park, Utan er, Sjö i brand, Grab Them. Här möter vi de utvalda filmarna inför tävlingsvisningen på Draken, där också huvudpriset delas ut. Senare på kvällen (18.20) delas Startsladdens publikpris ut på Festivalarenan, med efterföljande firande.

(För den som vill fortsätta ta del av vad filmskolorna arbetar med, så visar och pratar HDK-Valands MFA-studenter om sina examensfilmer under rubriken Alternative approaches to filmmaking, på Göteborgs Stadsbibliotek, 15.00-17.45.)

Filmforum Sverige genomförs i samråd och samarbete med ett antal branschaktörer: Svenska Filminstitutet, Film- och TV-producenterna, Oberoende Filmares Förbund, Stockholms Konstnärliga Högskola, HDK-Valand, Ceretai, Kulturakademin, Teaterförbundet, Sveriges Biografägareförbund, Sveriges Filmuthyrareförening, Folkets Bio, Filmregionerna, WIFT.

Få vårt nyhetsbrev

Vi delar aldrig din e-post med någon och du kan när som helst avbryta prenumerationen

Thank you!
Something went wrong, please check that you provided a working e-mail address.