48:e festivalen 24 jan - 2 feb, 2025
Besökare
Industry

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

48:e festivalen
24 Jan -
2 Feb, 2025

Göteborg Film Festival strävar hela tiden efter att göra festivalen bättre och att ge dig som medlem och biljettköpare en bättre upplevelse och bra erbjudande som är relevanta för dig. Göteborg Film Festival skulle inte vara möjlig utan våra branschkontakter, medlemmar och biljettköpare. Därför är det viktigt för oss att du som sådan känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 införs en ny EU-förordning om dataskydd (GDPR), vilken ersätter Sveriges personuppgiftslag (PuL). I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som organisation hanterar personuppgifter. Därför beskriver vi här hur Göteborg Film Festival hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter.

Läs mer om dataskyddsförordningen här: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Göteborg Film Festival samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ska finnas ett syfte och ett ändamål till varför uppgifterna sparas som ligger i både Göteborg Film Festivals och branschkontaktens, medlemmens och biljettköparens intresse. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte och ändamål”.

Hantering av personuppgifter

När du blir medlem, köper en biljett, ackrediterar dig, anmäler dig som volontär eller beställer produkter kan Göteborg Film Festival komma att spara de personuppgifter du lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och kontonummer.

Vi sparar även din interaktion med Göteborg Film Festival. Det betyder att vi sparar information om medlemskap, ackreditering, biljettköp, anmälan som volontär eller beställning av vara.

Göteborg Film Festival sparar informationen så länge du är medlem, biljettköpare eller har någon annan interaktion med organisationen. Detta gör vi sedan i tre år. Har det inte förekommit någon interaktion med Göteborg Film Festival på tre år raderas personuppgifterna.

Göteborg Film Festival samlar aldrig in känsliga personuppgifter såsom religiös åskådning, politisk övertygelse, medlemskap i andra organisationer, sexualitet, etnicitet eller hälsa.

Göteborg Film Festival lagrar informationen i system som skyddas av aktiva säkerhetsåtgärder (till exempel lösenord och brandväggar). Detta kontrolleras löpande av organisationen.

Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden, exempelvis när det är nödvändigt att kommunicera med dig via e-post och post, som i samband med programkatalogsutskick.

Göteborg Film Festival säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för under nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Syfte och ändamål

Vi använder personuppgifter till att utveckla och effektivisera Göteborg Film Festivals arbete (enligt organisationens verksamhetsinriktning), utveckla våra tjänster, ge bra support till våra medlemmar, biljettköpare, kunna hålla kontakt med våra medlemmar, kunder och branschkontakter i service- och informationssyfte, samt skapa (anonymiserad) statistik.

När du blir medlem, ackrediterar dig, köper biljett eller varor i vår webshop eller anmäler dig som volontär kan Göteborg Film Festival komma att kontakta dig via e-post i informations- och servicesyfte.

Din rätt till dina personuppgifter

Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.

Du har alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade eller få delar av dina uppgifter borttagna om så önskar.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter raderade.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, kontakta oss på telefonnummer 031-339 3000 eller e-post info@goteborgfilmfestival.se

Få vårt nyhetsbrev

Vi delar aldrig din e-post med någon och du kan när som helst avbryta prenumerationen