48:e festivalen 24 jan - 2 feb, 2025
Besökare
Industry

Göteborg Film Festival startar internationell filmfond

Göteborg Film Fund 2021 kommer att uppmärksammas under Göteborg Film Festival 2022, utifrån frågeställningar som rör den rörliga bildens betydelse för demokratin och yttrandefriheten.

48:e festivalen
24 Jan -
2 Feb, 2025

Från den 10 maj kan filmare från fyra olika delar av världen ansöka om stöd från Göteborg Film Fund 2021. Fonden har som syfte att medverka till ett diversifierat filmlandskap med ökad konstnärlig frihet och yttrandefrihet.

Under en allvarlig kris bortprioriteras ofta kulturen. Den pågående pandemin har försämrat tillgången till både distributionskanaler och finansiering för filmproduktion. Det är en situation som kan leda till att demokratiska värden urholkas, speciellt i områden där infrastrukturen redan är hotad av ett instabilt ekonomiskt eller politiskt system.

För att stödja filmskapares arbete under dessa förutsättningar lanserar Göteborg Film Festival en internationell filmfond med stöd från Utrikesdepartementet. Göteborg Film Fund 2021 kommer att stödja utveckling, postproduktion och innovativ distribution av film och serier med konstnärligt hög nivå och med demokratiskt värde.

– Filmens publika attraktionskraft och kulturella genomslagskraft ger den en nyckelroll i samhället. I mer än 40 år har Göteborg Film Festival arbetat för att stärka en filmisk mångfald, genom att lyfta fram filmer och filmskapare från hela världen. I en särskilt svår tid är det otroligt angeläget att ge filmskapare ytterligare stöd och möjliggöra att fler berättelser skapas och sprids, säger Mirja Wester, vd på Göteborg Film Festival.

Göteborg Film Fund 2021 är ett ettårigt projekt som finansieras genom ett projektbidrag från Utrikesdepartementet, med målsättningen att etablera en permanent internationell filmfond. Under 2021 riktar sig fonden mot fyra utvalda områden, med olika typer av utmaningar och förutsättningar: Brasilien, Sudan, Ukraina samt kurdiska filmare i Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Fonden kommer fördela 4 miljoner kronor under 2021.

Utrikesdepartementet beskriver projektet som “särskilt relevant med anledning av det krympande demokratiska utrymmet och de ökade hoten mot kulturarbetare i många delar av världen, samt regeringens demokratisatsning där ett uttryckligt mål är att stärka fria och oberoende medier och demokratins röstbärare, såsom kulturarbetare”.

Filmfondens stöd kommer att utlysas vid två olika tillfällen, i maj och juli. Urvalsprocessen kommer att pågå löpande under sommaren och början av hösten.

– Göteborg Film Festival drev framgångsrikt en filmfond under mer än tio år, i början av 2000-talet, där vi med stöd från SIDA stöttade 150 filmprojekt från hela världen. Det är oerhört värdefullt att just nu kunna presentera ett nytt initiativ, säger Camilla Larsson, Fund Manager, Göteborg Film Festival.

– Vi inleder arbetet med att öppna för ansökningar för utvecklingsstöd och postproduktionstöd den 10 maj. Ansökningarna kommer behandlas av en grupp bestående av både medarbetare i Göteborg och korrespondenter med bas i de fyra regioner vi har valt att arbeta med under året.

Göteborg Film Fund 2021 kommer att uppmärksammas under Göteborg Film Festival 2022, utifrån frågeställningar som rör den rörliga bildens betydelse för demokratin och yttrandefriheten.

Läs mer om fonden (engelsk sida)

Få vårt nyhetsbrev

Vi delar aldrig din e-post med någon och du kan när som helst avbryta prenumerationen