45:e festivalen 28 jan - 6 feb, 2022
Besökare
Bransch

Nostradamus Academy

Nostradamus Academy är Göteborg Film Festivals exklusiva fortbildningsprogram för professionella branschaktörer.

45:e festivalen
28 Jan -
6 Feb, 2022

Vad är Nostradamus Academy?

Nostradamus Academy är ett exklusivt fortbildningsprogram för professionella aktörer inom film och tv-branschen med ett intresse av att utveckla ny kunskap, konkreta redskap och implementera nya tankesätt för långsiktig hållbarhet.

Filmbranschen befinner sig i snabb omvälvning med förändrade affärsmodeller, nya yrkesroller och globala aktörer på lokala marknader. Samtidigt påverkas branschen av makrotrender som klimatkrisen, konjunktursvängningar, försvagade demokratier och inte minst den pågående pandemin.

Håller din affärsmodell? Finns du kvar om fem år?

Nostradamus Academy syftar till att stärka, kompetensutveckla och förse deltagarna med praktiska nycklar för hur de ska kunna arbeta långsiktigt. Med utgångspunkt i den verklighet deltagarna befinner sig i idag kommer deltagarna identifiera sina professionella mål, skapa en strategi, testa den mot olika framtidsscenarier och lägga en konkret plan för att nå dit de vill.

Tre kurstillfällen presenteras 2021 i februari, april samt juni. Det första kurstillfället kommer ske den 2 februari under Göteborg Film Festival. Målsättningen är att tillfällena kommer genomföras fysiskt, annars i ett digitalt format.

Nostradamus Academy är en förgrening av festivalens initiativ Nostradamus som sedan 2013 publicerat en årlig rapport som bevakar och analyserar de snabba förändringarna i film- och tv-branschen för affärsmodeller, produktion, distribution, innehåll och publikbeteenden. Ta del av de årliga rapporterna här.

Genom Nostradamus Academy vill vi omsätta Nostradamus-rapporternas analys till en praktiskt fortbildande kurs med målsättning att stärka kompetens, strategisk planering och konkurrenskraft hos deltagarna.

Kursledare är Nostradamus-rapportens författare Johanna Koljonen i samarbete med Bjarke Pedersen från Participation Design Agency.

Ansökan om deltagande sker via email senast 14 december. Läs mer om ansökan här.

 

Nostradamus Academy finansieras av Västra Götalandsregionen
Nostradamus presenteras av Göteborg Film Festival i samarbete med Film i Väst
Nostradamus stöds även av Nordisk Film & TV Fond, Västra Götalandsregionen, Kreativa Europa och Kulturakademin.

Deltagande i kursen

Vem riktar sig Nostradamus Academy till?
Vi söker de professionella branschaktörer som drivs av ett intresse att utveckla sin verksamhet affärsmässigt och kreativt och i förlängningen bidra till en stark dynamisk filmbransch. Vi söker er som inte är rädda för att utmana er själva och vågar blicka in i framtiden.

Primärt riktar sig programmet till västsvensk filmbransch med särskilt fokus på producenter och produktionsbolag. Programmet är även öppet för professionella audiovisuella aktörer såsom reklam, beslutsfattare och kreatörer, förutsatt att dessa ser sig själv om fem år som verksamma inom filmbranschen i vid bemärkelse.

Ca två tredjedelar av programmets 30 deltagare ska vara hemmahörande i Västsverige. Resterande tredjedel är öppen för utomregionala aktörer i Sverige och Norden.

Nostradamus Academy kommer vara en trygg plats där vi kommer utmana våra tankemodeller. Deltagarna kommer behöva kunna tala inför gruppen och mellan kurstillfällena kommer hemuppgifter fördelas. Deltagarna kommer behöva tala och förstå svenska, samt förstå engelska, på professionell nivå.

Sökande till Nostradamus Academy ska ha minst fem års yrkeserfarenhet i branschen, vara nyfikna på att utmana sig själva, och vilja utvecklas affärsmässigt och kreativt tillsammans med branschen.

Vi kommer prioritera en blandning av olika åldrar, erfarenhetsnivåer och bakgrunder.

Om vi kan genomföra fysiska event kommer de följa gällande smittskyddsrekommendationer. Om du eller en nära anhörig tillhör en riskgrupp rekommenderar vi ändå att du inte söker Nostradamus Academy våren 2021.

Hur mycket tid behöver deltagarna lägga på aktiviteterna?
Tre kurstillfällen presenteras i februari, april samt juni 2021 varav det första sker under Göteborg Film Festival. Varje kurstillfälle kommer vara max en arbetsdag. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna utföra två hemuppgifter som sammanlagt uppgår till en arbetsdag vardera.
En förutsättning för att vara en del av Nostradamus Academy är att delta under samtliga tre kurstillfällen.

Hur mycket kostar det att delta?
Nostradamus Academy finansieras med medel från Västra Götalandsregionen för att utveckla branschen. Deltagandet är kostnadsfritt. Deltagarna investerar den tid som kurstillfällena samt hemuppgifterna innefattar.

Vad som förväntas av deltagarna
• att närvara och aktivt delta under de tre kurstillfällena i februari, april och juni
• att utföra samtliga hemuppgifter som delas ut under kursen
• att delta med ambitionen att implementera nya perspektiv och arbetsmetoder i ens verksamhet

Vad deltagarna kan förvänta sig av Nostradamus Academy
• tre exklusiva kurstillfällen
• kvalificerade professionella mentorer och talare som är yrkesarbetande inom branschen
• fortbildning och affärsutveckling anpassad efter deltagarnas behov
• praktiska nycklar för att implementera strategisk planering i sin verksamhet
• världsledande omvärldsbevakning genom Nostradamus

Hur söker man till Nostradamus Academy?

På grund av kursens uppbyggnad ser vi helst att deltagare ansöker i par om två, som kommer samarbeta lite djupare under resans gång. Detta kan tex innebära två kollegor från samma organisation, två kollegor som tidigare arbetat i samma projekt eller två kollegor som i framtiden vill arbeta tillsammans. Om man inte har möjlighet att söka tillsammans med en kollega, är det möjligt att söka ensam. Vi försöker i så fall hitta en annan deltagare att samarbeta med under kursen.

Att gå kursen tillsammans skapar en struktur för reflektion och engagemang. Dessutom förbättras förutsättningarna för att pröva nya tanke- eller arbetssätt i en organisation eller ett projekt avsevärt om fler än en person arbetat på dem tillsammans.

Ansökan ska innehålla CV och kontaktuppgifter för bägge sökande samt kortfattade svar på följande tre frågor.
• Varför söker ni till Nostradamus Academy?
• Vilka ser ni som era främsta framtida utvecklingsmöjligheter?
• Vilka ser ni som era största framtida utmaningar?

För den som söker ensam bör denne dessutom beskriva sin arbetssituation, hemort under våren 2021, och annat som kan hjälpa oss hitta en bra matchning. Om vi inte omedelbart har en lämplig sökande men det fortfarande finns platser kvar, kan vi också försöka hjälpa till att finna en matchning utanför de som redan ansökt. (Det är alltid möjligt att tacka nej till våra matchningsförslag utan att behöva ange någon orsak, och det samma gäller förstås även den andra personen).

Ansökan skickas till industry@goteborgfilmfestival.se senast 14 december.

Få vårt nyhetsbrev

Vi delar aldrig din e-post med någon och du kan när som helst avbryta prenumerationen

Thank you!
Something went wrong, please check that you provided a working e-mail address.