48:e festivalen 24 jan - 2 feb, 2025
Besökare
Industry

”Vi nöjer oss inte med halva bilden, utan vill se hela världen i filmen”

Vid nästa års Göteborg Film Festival kommer hälften av filmerna vara regisserade av kvinnor.

48:e festivalen
24 Jan -
2 Feb, 2025

I Hollywood är 96% av alla filmregissörer män. I Europa är 81% av filmerna regisserade av män. Av alla filmer som visats på svensk bio hittills i år är endast 20% regisserade av kvinnor.

Göteborg Film Festival som länge arbetat för en mångfald av röster vill verka för en förändring. Vid nästa års Göteborg Film Festival kommer därför hälften av filmerna vara regisserade av kvinnor. Vi kallar initiativet 50/50 Vision.

Över hela världen finns det filmskapare, filmarbetare och aktivister som kämpar för en mer jämställd filmindustri. Inom filmbranschen har 2020 pekats ut som jämställdhetens år, men siffrorna visar att vi är långt därifrån.

– Att filmbranschen fortsatt är så ojämställd är oacceptabelt. Både sett ur ett rent ekonomiskt och strukturellt perspektiv men inte minst i relation till vilka konsekvenser det får för de filmer som produceras och visas. Göteborg Film Festival vill inleda jämställdhetsåret 2020 med att genomföra det alla pratar om, att som stor internationell filmfestival göra ett jämställt filmprogram. Med detta vill vi också uppmuntra och utmana våra kollegor i branschen att skynda på sitt eget jämställdhetsarbete, säger Mirja Wester, VD, Göteborg Film Festival.

Ett initiativ som har inspirerat Göteborg Film Festival är #5050×2020-projektet

– Film och rörlig bild är idag det främsta mediet för att berätta historier och öppna upp nya världar och perspektiv. Filmen skapar hjältar, förebilder och känslor hos åskådarna. Därför är det oerhört viktigt med en mångfald bland dem som får skapa film och vars filmer blir visade. Vi nöjer oss inte med halva bilden, utan vill se hela världen i filmen. Därför är inkluderingsarbetet också ett kvalitetsarbete för oss. Under festivalen kommer vi fördjupa diskussionen om kvalitet, filmkonst och verktyg för politisk förändring i vårt filmprogram och flera internationella seminarier, säger Jonas Holmberg, konstnärlig ledare, Göteborg Film Festival.

Läs mer om 50/50 Vision
Ladda ner presskit

Få vårt nyhetsbrev

Vi delar aldrig din e-post med någon och du kan när som helst avbryta prenumerationen