47:e festivalen 26 jan - 4 feb, 2024
Besökare
Industry

Another Persona

Göteborg Film Festival byter ut Liv Ullmann mot Alma Pöysti i AI-genererad version av Ingmar Bergmans Persona

47:e festivalen
26 Jan -
4 Feb, 2024

”Varje tonfall är en lögn, varje gest en förfalskning” – Persona

Vad händer med filmen när AI tar över kontrollen?

Det senaste året har det blivit tydligt att den nya AI-teknologin kommer förändra filmvärlden. Kommer teknologin möjliggöra effektivare arbetsflöden och bättre filmer, eller kommer den leda till att konstnärer trängs ut och ersätts av maskiner? Under den långvariga strejken i USA har manusförfattare och skådespelare protesterat mot hur filmstudiorna vill använda den nya tekniken och minimera ersättningar och rättigheter, och det är en kamp som antagligen kommer behöva fortsätta och engagera filmkonstnärer i andra länder.

Men vad innebär det egentligen AI-teknologin för filmkonsten? Vad är det till exempel som händer när ett ansikte byts ut mot ett annat? Vem är det som skådespelar då? Det är frågor som vi behöver diskutera fö att förstå hur filmskapare kan förhålla sig till teknologin. För att ge nya perspektiv på dessa frågor producerar Göteborg Film Festival, i samarbete med SF Studios, Gothenburg Film Studios och Stiftelsen Ingmar Bergman, en AI-genererad version av Persona där Alma Pöysti gör Liv Ullmanns rollkaraktär Elisabet Vogler. Det filmiska experimentet kommer visas exklusivt en gång på Göteborg Film Festival 2024 i närvaro av Alma Pöysti. Visningen följs av ett samtal om skådespeleri och teknologi.

Ingmar Bergmans Persona handlar om sköterskan Alma som vårdar skådespelaren Elisabet Vogler i ett avsides sommarhus vid havet. Persona är den svenska filmhistoriens mest uppburna film och en av världens mest omskrivna och inflytelserika filmer, på grund av sin revolutionerande estetik, fantastiska skådespelare och radikala diskussion kring teknologi, identitet och skådespeleri. Idag kastar AI-teknologin nytt ljus på dessa frågor. Ingmar Bergman beskrev Persona som en sonat för två instrument. Nu lägger vi till ett tredje.

Köp biljetter här

”Den diskussion om skådespeleri, masker och äkthet som har gjort Persona till en klassiker har blivit akut återaktualiserad genom den tekniska utvecklingen. Inte minst strejken i Hollywood har skapat en viktig debatt om produktionstekniska möjligheter och arbetsmarknadspolitiska hot i relation till AI. Vi vill tillföra en konstnärlig och existentiell dimension till diskussionen, och vi vill göra det genom att gå i dialog med Ingmar Bergmans ojämförliga film. Another Persona kommer bli en unikt tankeväckande och ganska omskakande filmupplevelse.”

– Jonas Holmberg, konstnärlig ledare för Göteborg Film Festival

– Som förvaltare av Bergmans konstnärskap tycker vi på Stiftelsen Ingmar Bergman och SF Studios att Another Persona är ett genialt projekt. ”Varje tonfall är en lögn, varje gest en förfalskning” heter det i Bergmans film från 1966. Det blir är ännu mer sant nu! I en tid där vi outsourcar oss själva till maskiner och samtidigt söker våra autentiska jag, säger Jan Holmberg, vd Stiftelsen Ingmar Bergman.

Ingmar Bergman var Göteborg Film Festivals hedersordförande fram till sin död 2007. Han spelade en aktiv roll i festivalen och inte minst i skapandet av festivalens internationella debuttävling, The Ingmar Bergman International Debut Award.

Alma Pöysti är bland annat känd för huvudrollerna i Tove Jansson-biografin Tove och Aki Kaurismäkis Höstlöv som faller. Under Göteborg Film Festival 2023 tilldelades hon skådespelarpriset Dragon Award Best Acting för sin roll i Four Little Adults.

– Med nyfikenhet och bävan jag ger mig hän åt detta fantastiskt galna experiment (typiskt Göteborg Film Festival!). Idén bakom Another Persona är fascinerande rent skådespelar-existentiellt, med filosofiska, tekniska, moraliska och upphovsrättsliga dimensioner… Bergman och Ullmann hör till husgudarna och Persona är ett mästerverk så det är således med stor ödmjukhet och respekt jag närmar mig grundmaterialet. Att ge sig in AI-världen är att ge sig ut på okänd mark utan karta. Jag ser fram emot äventyret, säger Alma Pöysti.

AI i fokus på Göteborg Film Festival

Another Persona är en del av det fokus på AI som kommer prägla Göteborg Film Festival 2024. I sektionen Focus: Another Intelligence kommer filmfestivalen fördjupa diskussionen om artificiell intelligens utifrån både konstnärliga och samhälleliga perspektiv, men också uppmärksamma och diskutera konstnärliga tillämpningar av AI.

Läs mer om fokuset här.

Få vårt nyhetsbrev

Vi delar aldrig din e-post med någon och du kan när som helst avbryta prenumerationen